[Infographic] Những kẻ có tên dưới đây, đã và đang hoạt động khủng bố chống Việt Nam!

Loading...

 

a

new-piktochart_903_4ef3bcdffeff4a81c035e5f07f1db7daf651118e

 

Đính chính: Đỗ Hồng Trang là hình ảnh này, trong quá trình thiết kế infographic, BTV có chút nhầm lẫn

unnamed-2

loading...
Bình Luận Mạng Xã Hội
loading...